Phát minh và sáng chế có những điểm gì khác nhau?

Phát minh và sáng chế có những điểm gì khác nhau?

su-khac-nhau-giua-phat-minh-va-sang-che

(ảnh minh họa)

Theo quy định tại Luật sở hữu trí tuệ 2005 thì phát minh và sáng chế có những điểm khác nhau như sau:

Phát minh Sáng chế
Hình thức bảo hộ Là đối tượng được bảo hộ quyền tác giả, không được bảo hộ về nội dung mà chỉ được bảo hộ hình thức. Là đối tượng được bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp và được bảo hộ độc quyền về nội dung.
Chỉ có trong lĩnh vực khoa học tự nhiên, đã tồn tại khách quan (không có tính mới). Không tồn tại sẵn có trong tự nhiên mà phải nhờ quá trình đầu tư về tài chính, nhân lực mới có thể tạo ra có khả năng áp dụng trực tiếp vào sản xuất và đời sống.
Giá trị thương mại Có khả năng áp dụng để giải thích thế giới, nhưng chưa thể áp dụng trực tiếp vào sản xuất hoặc đời sống mà phải thông qua các giải pháp kỹ thuật, nó không có giá trị thương mại. Sáng chế có ý nghĩa thương mại, trong thực tế người ta có thể mua, bán sáng chế (chuyển nhượng quyền sở hữu sáng chế) hoặc chuyển quyền sử dụng sáng chế.
Điều kiện bảo hộ Theo quy định tại Điều 14 Luật sở hữu trí tuệ 2005 về các loại hình tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả. Theo quy định tại Điều 58 Luật sở hữu trí tuệ 2005 về điều kiện chung đối với sáng chế được bảo hộ.

Trên đây là nội dung về những điểm khác nhau giữa phát minh và sáng chế. Để biết thêm thông tin về vấn đề này ban tham khảo ở Luật sở hữu trí tuệ 2005.

Trân trọng!

THÔNG TIN LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT NGÂN THÁI 

Hotline: 0981176858 | Email: luatnganthai@gmail.com

Địa chỉ: Tầng 3, số 142 Vũ Phạm Hàm, Cầu Giấy, Hà Nội

Website: www.luatnganthai.vn

Bài viết liên quan