Chính sách bảo mật

Chúng tôi cam kết sẽ bảo mật tuyệt đối thông tin cá nhân của khách hàng; bảo vệ và ngăn chặn khỏi sự truy cập trái phép. Tuy nhiên, đối với các trường hợp truy cập trái phép nằm ngoài khả năng kiểm soát của chúng tôi, sẽ không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức khiếu nại, tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh từ hoặc liên quan đến truy cập trái phép đó.

Dưới đây là các cam kết phù hợp với các quy định của pháp luật Việt Nam, trong đó bao gồm các cách thức mà chúng tôi sử dụng để bảo mật thông tin của khách hàng.

I-Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Cam kết không bán, chia sẻ hoặc trao đổi thông tin các nhân của khách hàng thu thập trên website cho bất kì bên thứ 3 nào khác.

Khi đặt hàng trực tuyến, các thông tin của khách hàng được chúng tôi thu thập bao gồm:

  • Họ và tên
  • Địa chỉ
  • Số điện thoại
  • Địa chỉ email

Tất cả những thông tin thu thập đó được sử dụng cho một hoặc tất cả những mục đích dưới đây:

  • Thông báo các chương trình khuyến mại hoặc quyền lợi mà khách hàng được hưởng
  • Hỗ trợ quản lý tài khoản khách hàng; xác nhận và thực hiện các giao dịch tài chính liên quan tới các khoản thanh toán trực tuyến của khách hàng

II-Phạm vi sử dụng thông tin

Thông tin cá nhân khách hàng được thu thập trên website sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ công ty. Chúng tôi có thể chia sẻ tên và địa chỉ của quý khách cho dịch vụ chuyển phát nhanh hoặc nhà cung cấp của chúng tôi để có thể giao hàng tới tay khách hàng.

III-Thời gian lưu trữ thông tin

Thời gian chúng tôi lưu trữ thông tin là 60 ngày đối với việc truy cập website (dữ liệu máy tính).

Đối với thông tin cá nhân, trang web chỉ xóa dữ liệu này nếu khách hàng yêu cầu.

IV – Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin của quý khách cho bất kỳ một công ty nào khác ngoại trừ những công ty và các bên thứ ba có liên quan trực tiếp. Trong một vài trường hợp đặc biệt, có thể bị yêu cầu phải tiết lộ thông tin cá nhân, ví dụ như khi có căn cứ cho việc tiết lộ thông tin là cần thiết để ngăn chặn các mối đe dọa về tính mạng và sức khỏe, hay cho mục đích thực thi pháp luật. Cam kết tuân thủ Đạo luật Bảo Mật và các Nguyên tắc Bảo mật Quốc gia.

Xin chân thành cảm ơn !!!