Chúng tôi giải quyết mọi vấn đề các bạn đang gặp phải về pháp luật!

SỨ MỆNH – TẦM NHÌN

Luật Ngân Thái nhận thấy trong xã hội toàn cầu hóa những vấn đề pháp lý nếu không am hiểu dễ dẫn tới thiệt hại về thời gian, tiền bạc hoặc nghiêm trọng hơn ảnh hưởng tới danh dự, uy tín và niềm tin. Từ đó, Luật Ngân Thái được xây dựng để cung cấp dịch vụ pháp lý kịp thời theo yêu cầu với mục tiêu đảm bảo quyền lợi tối đa cho khách hàng. Luật Ngân Thái cho rằng những vấn đề pháp lý luôn thường trực phát sinh do vậy, bất cứ khi nào quý khách cũng đều có thể liên hệ với Luật Ngân Thái.

Luật Ngân Thái luôn cam kết sẽ hết sức mình trong việc hỗ trợ khách hàng.

Đội Ngũ Luật Sư – Luật Ngân Thái

TÂM HUYẾT – GIÀU KINH NGHIỆM – TẬN TÌNH

Luật sư Trần Phương Thảo

Luật sư điều hành

Bà Nguyễn Thị Ái Phương

Luật sư

Ông Lưu Văn Quang

Luật sư

Ông Võ Duy Kiên Sơn

Luật sư

15NĂM KINH NGHIỆM

1896K.HÀNG

20NHÂN SỰ

2VĂN PHÒNG

DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI