Tư vấn Doanh nghiệp

Luật Ngân Thái cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý trọn gói cho doanh nghiệp và luôn đồng hành cùng quá trình hoạt động của doanh nghiệp. Những hoạt động của doanh nghiệp từ khi thành lập cho tới khi kết thúc chúng tôi đều có các giải pháp hiệu quả cho những vấn đề pháp lý nảy sinh cụ thể những vấn đề đó là:
– Tư vấn các vấn đề pháp lý khi thành lập doanh nghiệp: Lựa chọn loại hình doanh nghiệp, Đặt tê doanh nghiệp, Biên tập ngành nghề, Mức vốn điều lệ và cơ cấu vốn, Tổ chức bộ máy điều hành doanh nghiệp, …
– Tư vấn tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: Thay đổi nội dung thông tin doanh nghiệp, Chia tách sát nhập doanh nghiệp, Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, Mua bán doanh nghiệp, Quản trị nội bộ, Các vấn đề về giấy phép và chứng chỉ, …
– Tư vấn kết thúc quá trình hoạt động của doanh nghiệp: Tạm dừng hoạt động, Giải thể doanh nghiệp, Phá sản.
Ngoài ra Luật Ngân Thái cũng cung cấp cho doanh nghiệp những dịch vụ khác liên quan tới hoạt động của doanh nghiệp như tư vấn thuế, logo, đăng ký nhãn hiệu, lập website, … Chúng tôi luôn hướng tới một dịch vụ doanh nghiệp toàn diện, hiệu quả trên nguyên tắc đảm bảo an toàn pháp lý tối đa cho doanh nghiệp.

DỊCH VỤ TƯ VẤN PHÁP LUẬT THƯỜNG XUYÊN CHO DOANH NGHIỆP

GÓI CƠ BẢN GÓI NÂNG CAO GÓI ĐẶC BIỆT

GÓI KHỞI NGHIỆP

Với mong muốn hỗ trợ, đồng hành cùng các Cá nhân khi Khởi nghiệp Luật Ngân Thái  có Gói STARUP với nhiều ưu đãi

Đối tượng được hưởng Gói STARUP bao gồm: Cá nhân khởi nghiệp và dự kiến thành lập Doanh nghiệp, Các Doanh nghiệp đã được thành lập nhưng hoạt động chưa quá 18 tháng (tính từ ngày được cấp Giấy đăng ký Doanh nghiệp) với thành viên góp vốn/cổ đồng là cá nhân.

 

Chi phí: 3.000.000 VNĐ/tháng

Kỳ thanh toán 03 tháng một lần

Chi phí: 6.000.000 VNĐ/tháng

Kỳ thanh toán 03 tháng một lần

Liên hệ để có biểu phí chi tiết

Chi phí: 3.000.000 VNĐ/tháng

Kỳ thanh toán 03 tháng một lần

Quyền lợi: Tư vấn toàn bộ các vấn đề pháp lý của Doanh nghiệp trong quá trình hoạt động. Các lĩnh vực tư vấn bao gồm nhưng không giới hạn như:

– Tư vấn về Điều lệ, Nội quy – Quy chế, Quy trình làm việc, Biểu mẫu trong quản lý Doanh nghiệp

– Tư vấn về quản lý tổ chức nội bộ, xử lý tranh chấp, mâu thuẫn nội bộ Doanh nghiệp

– Tư vấn về pháp luật lao động, tranh chấp lao động

– Tư vấn về hợp đồng

– Tư vấn giải quyết tranh chấp với đối tác, cơ quan quản lý nhà nước

và các cơ quan, tổ chức liên quan đến việc tổ chức và hoạt động của khách hàng

– Tư vấn các vấn đề pháp lý khác trong quá trình hoạt động của Doanh nghiệp

– Lưu ý các vấn đề khi làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Việc Tư vấn chỉ giới hạn trong 30 câu hỏi/ tháng và sẽ thực hiện qua điện thoại, email.

 

1. Gồm toàn bộ Quyền lợi của Gói CƠ BẢN

2.  Các quyền lợi được hưởng thêm từ Gói NÂNG CAO bao gồm:

– Rà soát, điều chỉnh bổ sung văn bản, hợp đồng trong quá trình hoạt động của Doanh nghiệp

– Không giới hạn câu hỏi yêu cầu tư vấn

– Tư vấn được thực hiện bằng Văn bản

–  Tư vấn trực tiếp tại văn phòng Doanh nghiệp hoặc tại Công ty Luật 01 buổi/ tháng và mỗi buổi không quá 02 giờ

– Thực hiện thủ tục thay đổi nội dung Giấy đăng ký doanh nghiệp 01 lần/ 01 ký thanh toán nếu Doanh nghiệp phát sinh nhu cầu.

 

1. Gồm toàn bộ Quyền lợi của Gói NÂNG CAO

2.  Các quyền lợi được hưởng thêm từ Gói ĐẶC BIỆT bao gồm:

– Soạn thảo văn bản, hợp đồng trong quá trình hoạt động của Doanh nghiệp

– Phân tích hợp đồng chỉ ra những điểm bất lợi, có lợi. Những vấn đề lưu ý về pháp lý khi đàm phán hợp đồng.

– Không giới hạn thời gian tư vấn trực tiếp tại Công ty Luật

– Đánh giá, phân tích chuyên sâu những vấn đề liên quan tới tranh chấp và giải quyết tranh chấp.

– Thực hiện thủ tục thay đổi nội dung Giấy đăng ký doanh nghiệp 01 lần/ tháng nếu Doanh nghiệp phát sinh nhu cầu.

 

1. Gồm toàn bộ Quyền lợi của Gói NÂNG CAO

2. Thực hiện các thủ tục cần thiết để thành lập Doanh nghiệp

Lưu ý: Các Gói tư vấn thường xuyên không bao gồm:

– Đại diện theo ủy quyền để tham gia tranh tụng tại cơ quan tài phán (tòa án, trọng tài), các cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo liên quan.

– Soạn hồ sơ, đại diện thực hiện các thủ tục hành chính tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

(Ghi chú: Việc đại diện theo ủy quyền để tham gia tranh tụng tại cơ quan tài phán (tòa án, trọng tài) và soạn hồ sơ, đại diện thực hiện các thủ tục hành chính tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền nếu phát sinh hai bên thỏa thuận theo gói dịch vụ độc lập)

Tầng 5, số 61 Vũ Phạm Hàm, Cầu Giấy, Hà Nội

Hotline: 0981176858

Email: luatnganthai@gmail.com

Website: www.luatnganthai.vn