Từ 2021, du học sinh làm việc tại Việt Nam phải có giấy phép lao động

Từ 2021, du học sinh làm việc tại Việt Nam phải có giấy phép lao động

Hiện nay, theo Bộ luật Lao động 2012 thì trường hợp học sinh, sinh viên nước ngoài đến học tập tại Việt Nam làm việc tại Việt Nam thì không thuộc diện cấp giấy phép lao động. Tuy nhiên, từ ngày 1/1/2021 (ngày Bộ luật Lao động 2019 có hiệu lực) thì quy định này sẽ bị xóa sổ.

Theo quy định mới thì có 9 trường hợp được người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam không thuộc diện cấp giấy phép lao động đó là:

– Là chủ sở hữu hoặc thành viên góp vốn của công ty trách nhiệm hữu hạn có giá trị góp vốn theo quy định của Chính phủ;

– Là Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc thành viên Hội đồng quản trị của công ty cổ phần có giá trị góp vốn theo quy định của Chính phủ;

– Là Trưởng văn phòng đại diện, dự án hoặc chịu trách nhiệm chính về hoạt động của tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam;

– Vào Việt Nam với thời hạn dưới 03 tháng để thực hiện chào bán dịch vụ;

– Vào Việt Nam với thời hạn dưới 03 tháng để xử lý sự cố, tình huống kỹ thuật, công nghệ phức tạp nảy sinh làm ảnh hưởng hoặc có nguy cơ ảnh hưởng tới sản xuất, kinh doanh mà các chuyên gia Việt Nam và các chuyên gia nước ngoài hiện đang ở Việt Nam không xử lý được;

– Là luật sư nước ngoài đã được cấp Giấy phép hành nghề luật sư tại Việt Nam theo quy định của Luật Luật sư;

– Trường hợp theo quy định của điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên;

– Người nước ngoài kết hôn với người Việt Nam và sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam;

– Trường hợp khác theo quy định của Chính phủ.

Như vậy, bên cạnh việc bỏ trường hợp “học sinh, sinh viên nước ngoài đến học tập tại Việt Nam làm việc tại Việt Nam” không cần giấy phép lao động, Bộ luật Lao động 2019 đã bổ sung thêm trường hợp không thuộc diện cấp giấy phép lao động là “người nước ngoài kết hôn với người Việt Nam và sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam”.

THÔNG TIN LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT NGÂN THÁI 

Hotline: 0981176858 | Email: luatnganthai@gmail.com

Địa chỉ: Tầng 3, số 142 Vũ Phạm Hàm, Cầu Giấy, Hà Nội

Website: www.luatnganthai.vn

Bài viết liên quan