Thủ tục thành lập công ty công nghệ thông tin 2021

Nội dung chính

Thủ tục thành lập công ty công nghệ thông tin 2021

Lựa chọn khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ thông tin ngày càng nhiều. Để kinh doanh trong lĩnh vực này, trước hết cần nắm rõ thủ tục thành lập công ty công nghệ thông tin nếu muốn tự mình thực hiện.

dang-ky-ban-quyen-website

Lựa chọn ngành nghề kinh doanh phù hợp

Căn cứ Quyết định 27/2018/QĐ-TTg, công ty công nghệ thông tin có thể đăng ký các ngành nghề phù hợp khi thành lập doanh nghiệp như sau:

Mã số
(Ngành kinh tế cấp bốn)

1

Xuất bản phần mềm.

Chi tiết:

– Xuất bản các phần mềm làm sẵn (không định dạng) như: Hệ thống điều hành; kinh doanh và các ứng dụng khác; chương trình trò chơi máy vi tính.

– Xuất bản và phát hành các trò chơi điện tử trực tuyến.

5820

2

Hoạt động viễn thông có dây.

6110

3

Hoạt động viễn thông không dây.

6120

4

Hoạt động viễn thông khác.

6190

5

Lập trình máy vi tính.

Chi tiết:

– Hoạt động viết, sửa, thử nghiệm và trợ giúp các phần mềm theo yêu cầu sử dụng riêng biệt của từng khách hàng.

– Lập trình các phần mềm nhúng.

6201

6

Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính.

6202

7

Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính.

6209

8

Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan.

6311

9

Cổng thông tin.

Chi tiết:

– Hoạt động điều hành các website sử dụng công cụ tìm kiếm để tạo lập và duy trì các cơ sở dữ liệu lớn các địa chỉ internet và nội dung theo một định dạng có thể tìm kiếm một cách dễ dàng.

– Hoạt động điều hành các website khác hoạt động như các cổng internet, như các trang báo chí, phương tiện truyền thông trực tuyến cung cấp các nội dung thông tin được cập nhật định kỳ.

6312

10

Hoạt động thông tấn.

Chi tiết:

Hoạt động cung cấp tin tức, phim ảnh cho các hãng truyền thông của các hãng thông tấn và các tổ chức cung cấp bài báo.

6391

11

Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu.

Chi tiết:

– Các dịch vụ thông tin qua điện thoại;

– Các dịch vụ tìm kiếm thông tin thông qua hợp đồng hay trên cơ sở phí;

– Các dịch vụ cắt xén thông tin, báo chí, v.v…

6399

12

Quảng cáo.

7310

Lưu ý: Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký ngành, nghề kinh doanh chi tiết hơn ngành kinh tế cấp bốn thì doanh nghiệp lựa chọn một ngành kinh tế cấp bốn trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam, sau đó ghi chi tiết ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp ngay dưới ngành cấp bốn nhưng phải đảm bảo ngành, nghề kinh doanh chi tiết của doanh nghiệp phù hợp với ngành cấp bốn đã chọn.

Trong trường hợp này, ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp là ngành, nghề kinh doanh chi tiết doanh nghiệp đã ghi.

Đăng ký thành lập công ty công nghệ thông tin

Tổ chức, cá nhân cần phải lựa chọn loại hình công ty phù hợp với điều kiện sản xuất và hoạt động kinh doanh của mình để tiến hành thủ tục thành lập doanh nghiệp.

Đăng ký sản phẩm sở hữu trí tuệ

Trong quá trình hoạt động nhiều sản phẩm của doanh nghiệp công nghệ thông tin là đối tượng được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. Để được pháp luật bảo hộ cho những đối tượng này, doanh nghiệp cần phải tiến hành thủ tục đăng ký quyền sở hữu trí tuệ.

Doanh nghiệp có thể đăng ký bảo hộ cho sản phẩm công nghệ thông tin do mình tạo ra theo 02 cách thức:

* Đăng ký bản quyền tác giả tại Cục bản quyền tác giả: Đối với sản phẩm là chương trình máy, sưu tập dữ liệu.

* Đăng ký sáng chế hoặc giải pháp hữu ích tại cục Sở hữu trí tuệ: Đối với giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình.

Như vậy, quy trình thành lập công ty công nghệ thông tin không quá phức tạp. Điều quan trọng đối với doanh nghiệp là phải lựa chọn được ngành nghề kinh doanh và loại hình công ty phù hợp.

THÔNG TIN LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT NGÂN THÁI 

Hotline: 0981176858 | Email: luatnganthai@gmail.com

Địa chỉ: Tầng 3, số 142 Vũ Phạm Hàm, Cầu Giấy, Hà Nội

Website: www.luatnganthai.vn

Bài viết liên quan