Thủ tục hưởng chế độ thai sản khi lao động nữ sinh con năm 2020

Nội dung chính

Thủ tục hưởng chế độ thai sản khi lao động nữ sinh con

Căn cứ pháp lý: Luật Bảo hiểm xã hội 2014; Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH; và Quyết định 636/QĐ-BHXH năm 2016

1. Điều kiện hưởng chế độ thai sản khi sinh con:

Lao động nữ có tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc được hưởng chế độ thai sản khi sinh con khi đáp ứng một trong các điều kiện sau đây:

(1) Đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

(2) Đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

Lưu ý: Lao động nữ đáp ứng một trong các điều kiện trên đây mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định khi sinh con.

thu-tuc-huong-che-do-thai-san-2019

2. Hồ sơ hưởng chế độ thai sản:

(1) Giấy khai sinh hoặc trích lục khai sinh hoặc giấy chứng sinh của con trừ trường hợp con chết mà chưa được cấp giấy chứng sinh

(2) Ngoài hồ sơ nêu trên, có thêm:

– Trường hợp con chết: Giấy chứng tử hoặc trích lục khai tử của con hoặc trích sao hồ sơ bệnh án hoặc giấy ra viện của người mẹ trong trường hợp con chết sau khi sinh mà chưa được cấp giấy chứng sinh;

– Trường hợp mẹ chết: Giấy chứng tử hoặc trích lục khai tử của mẹ;

– Giấy xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về việc lao động nữ phải nghỉ việc để dưỡng thai trong trường hợp lao động nữ khi mang thai phải nghỉ việc dưỡng thai;

– Giấy xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về tình trạng người mẹ sau khi sinh con mà không còn đủ sức khỏe để chăm sóc con trong trường hợp người mẹ sau khi sinh con không còn đủ sức khỏe để chăm sóc con.

3. Quy trình thực hiện:

a. Đối với người lao động còn làm việc tại doanh nghiệp:

Bước 1: Người lao động nộp hồ sơ hưởng chế độ thai sản cho người sử dụng lao động;

Bước 2: Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ người lao động, người sử dụng lao động có trách nhiệm lập hồ sơ nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

Bước 3: Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định từ người sử dụng lao động, cơ quan bảo hiểm xã hội phải giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động;

Trường hợp cơ quan bảo hiểm xã hội không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 4: Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ khi nhận được tiền do cơ quan bảo hiểm xã hội chuyển đến, người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả tiền chế độ thai sản cho người lao động. Việc chi trả được thực hiện thông qua tài khoản cá nhân của người lao động hoặc bằng tiện mặt (nếu người lao động không có tài khoản cá nhân).

b. Đối với người lao động đã nghỉ việc:

Bước 1: Người lao động nộp hồ sơ hưởng chế độ thai sản cho cơ quan bảo hiểm xã hội;

Bước 2: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định từ người lao động, cơ quan bảo hiểm xã hội phải giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động. Việc chi trả được thực hiện thông qua tài khoản cá nhân của người lao động hoặc bằng tiện mặt (nếu người lao động không có tài khoản cá nhân).

Trường hợp cơ quan bảo hiểm xã hội không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

4. Thẩm quyền giải quyết:

– Đối với người lao động còn làm việc tại doanh nghiệp: Cơ quan bảo hiểm xã hội cấp huyện nơi công ty đặt trụ sở chính;

– Đối với người lao động đã nghỉ việc: Cơ quan bảo hiểm xã hội cấp huyện nơi người lao động cư trú (nơi trường trú hoặc nơi tạm trú).

THÔNG TIN LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT NGÂN THÁI 

Hotline: 0981176858 | Email: luatnganthai@gmail.com

Địa chỉ: Tầng 3, số 142 Vũ Phạm Hàm, Cầu Giấy, Hà Nội

Website: www.luatnganthai.vn

Bài viết liên quan