Thủ tục đăng ký giám hộ cử giữa người Việt với nhau 2020

Nội dung chính

Thủ tục đăng ký giám hộ cử giữa người Việt với nhau

1. Căn cứ pháp lý:

– Luật hộ tịch 2014;

– Bộ luật dân sự 2015;

– Thông tư 15/2015/TT-BTP;

– Thông tư 250/2016/TT-BTC.

2. Điều kiện:

Đối với người được giám hộ: là người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự không có người giám hộ đương nhiên.

Đối với người giám hộ:

– Điều kiện của cá nhân làm người giám hộ:

+ Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.

+ Có tư cách đạo đức tốt và các điều kiện cần thiết để thực hiện quyền, nghĩa vụ của người giám hộ.

+ Không phải là người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc người bị kết án nhưng chưa được xoá án tích về một trong các tội cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, tài sản của người khác.

+ Không phải là người bị Tòa án tuyên bố hạn chế quyền đối với con chưa thành niên.

– Điều kiện của pháp nhân làm người giám hộ:

+ Có năng lực pháp luật dân sự phù hợp với việc giám hộ.

+ Có điều kiện cần thiết để thực hiện quyền, nghĩa vụ của người giám hộ.

dai_dien_va_giam_ho

3. Hồ sơ:

– Người yêu cầu đăng ký hộ tịch xuất trình bản chính một trong các giấy tờ là hộ chiếu, chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dụng (sau đây gọi là giấy tờ tùy thân) để chứng minh về nhân thân.

– Giấy tờ chứng minh nơi cư trú của người được giám hộ hoặc người giám hộ.

– Tờ khai đăng ký giám hộ.

– Văn bản cử người giám hộ, trong đó ghi rõ lý do cử người giám hộ, quyền, nghĩa vụ cụ thể của người giám hộ, tình trạng tài sản của người được giám hộ.

– Văn bản ủy quyền đối trường hợp ủy quyền người khác đi đăng ký (Trường hợp người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người ủy quyền thì văn bản ủy quyền không phải công chứng, chứng thực, nhưng phải có giấy tờ chứng minh mối quan hệ với người ủy quyền.)

4. Phương thức nộp:

– Người có yêu cầu đăng ký giám hộ cử trực tiếp thực hiện hoặc ủy quyền cho người khác thực hiện việc đăng ký giám hộ cử.

– Người thực hiện việc đăng ký giám hộ cử có thể trực tiếp nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền hoặc gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính.

5. Cơ quan giải quyết:

Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của người được giám hộ có trách nhiệm cử người giám hộ.

6. Thời hạn giải quyết:

– Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ, nếu thấy đủ điều kiện theo quy định pháp luật thì công chức tư pháp – hộ tịch ghi vào Sổ hộ tịch và cùng người đi đăng ký giám hộ ký vào Sổ hộ tịch, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cấp trích lục cho người yêu cầu.

7. Lệ phí:

Được miễn.

THÔNG TIN LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT NGÂN THÁI 

Hotline: 0981176858 | Email: luatnganthai@gmail.com

Địa chỉ: Tầng 3, số 142 Vũ Phạm Hàm, Cầu Giấy, Hà Nội

Website: www.luatnganthai.vn

Bài viết liên quan