Mẫu lịch trực, lịch làm việc cần mang theo khi áp dụng Chỉ thị 16

Nội dung chính

Mẫu lịch trực, lịch làm việc cần mang theo khi áp dụng Chỉ thị 16

Mới đây, Hà Nội đã “siết” chặt việc người lao động ra đường, yêu cầu mang theo lịch trực, lịch làm việc, văn bản phân công nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị khi đi ra ngoài.

Mẫu lịch trực cơ quan, đơn vị

CÔNG TY  ………

Số: ……

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………., ngày ….tháng ….năm 2021

LỊCH PHÂN CÔNG TRỰC CÔNG TY

(ÁP DỤNG TRONG THỜI GIAN TỪ 09/8/2021 ĐẾN 23/8/2021)

Lịch trực như sau:

Ngày Thời gian Họ và tên Bộ phận Số Điện thoại
09/08/2021        
10/08/2021        
11/08/2021        
12/08/2021        
13/08/2021        
14/08/2021        
15/08/2021        
16/08/2021        
17/08/2021        
18/08/2021        
19/08/2021        
20/08/2021        
21/08/2021        
22/08/2021        

* Nhiệm vụ của người trực

– Người trực đảm bảo vệ sinh cơ quan sạch sẽ; bảo quản thiết bị tài sản cơ quan. Trong trường hợp xảy ra mất mát tài sản, cháy nỗ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

– Người trực có nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự cơ quan, giải quyết các nhiệm vụ liên quan đến công việc cơ quan trong thời gian trực. Trường hợp vượt quá khả năng nhiệm vụ quy định thì báo cáo với đồng chí trực lãnh đạo.

– Yêu câu trong thời gian trực cơ quan chấp hành nghiêm an toàn điện, không để xảy ra cháy nỗ, mắt cắp tài sản của đơn vị.

– Khi thay đổi ca trực phải bàn giao cụ thể hiện trạng cơ sở vật chất.

– Trực lãnh đạo có nhiệm vụ đôn đốc, giám sát và cùng người trực xử lí các công việc liên quan đến tình hình của cơ quan trong thời gian trực.

– Trong thời gian được phân công trực cơ quan, nếu nhân viên nào bỏ trực phải chịu hoàn toàn trách nhiệm khi có sự việc xảy ra.

GIÁM ĐỐC

Mẫu lịch làm việc của nhân viên cơ quan, doanh nghiệp

CÔNG TY………………… CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………., ngày … tháng … năm 2021

BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC CÔNG TY/CƠ QUAN

(Dùng trong thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ)

 

Ngày Thời gian Họ và tên Bộ phận Số điện thoại
09/8/2021

Đến hết ngày 22/8/2021

7h00 – 17h30 Nguyễn Văn A Hành chính 09xxxxxxxx

 

Nhiệm vụ của ca trực:

Người trực có nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự cơ quan, giải quyết các nhiệm vụ liên quan đến công việc cơ quan trong thời gian trực. Trường hợp vượt quá khả năng nhiệm vụ quy định thì báo cáo với đồng chí trực lãnh đạo.

Yêu cầu trong thời gian trực cơ quan chấp hành nghiêm an toàn điện, không để xảy ra cháy nổ, mắt cắp tài sản của đơn vị.

Khi thay đổi ca trực phải bàn giao cụ thể hiện trạng cơ sở vật chất.

  Giám đốc

 

Mẫu văn bản phân công nhiệm vụ

CÔNG TY…………………

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………., ngày … tháng … năm 2021

THÔNG BÁO

Lịch làm việc của nhân viên

– Căn cứ Bộ luật Lao động 2019.

– Căn cứ Nội quy lao động.

– Căn cứ tình hình thực tế diễn biến dịch Covid-19 và Công văn 2562/UBND-KT ngày 08/8/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội.

Công ty …………. ra thông báo phổ biến với tập thể công nhân viên trong công ty về lịch làm việc trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 như sau:

Lịch làm việc vào thời gian ban ngày:

Ngày trực

Thời gian trực

Họ và tên

Bộ phận

Số Điện thoại

 

Lịch làm việc ca đêm:

Ngày trực

Thời gian trực

Họ và tên

Bộ phận

Số Điện thoại

 

Lịch làm việc trên áp dụng từ ngày …/…../……. đến hết ngày …/…../……..

 

 TỔNG GIÁM ĐỐC

 (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Người lao động ở Hà Nội đi làm cần mang theo giấy tờ gì?

Theo Công văn 2562, người dân Hà Nội khi ra đường cần mang theo:

– Giấy đi đường

– Căn cước công dân/Chứng minh thư nhân dân;

– Lịch trực, lịch làm việc, văn bản phân công nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

Đáng chú ý, giấy đi đường sẽ phải xin xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường mới có giá trị.

Nếu người lao động thiếu 01 trong các giấy tờ trên mà đi ra đường sẽ bị phạt từ 01 đến 03 triệu đồng.

Trên đây là mẫu lịch trực, lịch làm việc cần mang theo khi áp dụng các biện pháp cấp bách phòng chống Covid-19 theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng.

Theo: luatvietnam.vn

Bài viết liên quan