Những điều cần biết về các loại cổ phần trong công ty cổ phần

Nội dung chính

Những điều cần biết về các loại cổ phần trong công ty cổ phần

Công ty cổ phần là loại hình doanh nghiệp với đặc trưng vốn điều lệ được chia thành các phần bằng nhau gọi là cổ phần. Người sở hữu cổ phần được gọi là cổ đông. Quyền sở hữu cổ phần của cổ đông được thể hiện qua cổ phiếu. Vậy, công ty cổ phần có các loại cổ phần nào?

mau-don-boi-thuong-thiet-hai-khi-tai-nan-giao-thong_2020

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014, các loại cổ phần trong công ty cổ phần bao gồm:

1. Cổ phần phổ thông

Khái niệm:

Pháp luật quy định công ty cổ phần phải có cổ phần phổ thông. Người sở hữu cổ phần phổ thông được gọi là cổ đông phổ thông.

Đặc điểm của cổ phần phổ thông:

– Người sở hữu cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết, nhận cổ tức, các quyền khác theo quy định tại Điều 114 Luật Doanh nghiệp 2014.

– Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết.

– Cổ phần phổ thông không thể chuyển đổi thành cổ phần ưu đãi.

– Về khả năng chuyển nhượng: cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông được tự do chuyển nhượng trừ trường hợp bị giới hạn trong thời hạn 3 năm khi chuyển nhượng cho người khác không phải cổ đông sáng lập.

Lưu ý đối với cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập:

– Các cổ đông sáng lập phải cùng nhau đăng ký mua ít nhất 20% tổng số cổ phần phổ thông được quyền chào bán tại thời điểm đăng ký doanh nghiệp.

– Việc chuyển nhượng cổ phần phổ thông trong thời hạn 3 năm phải được sự đồng ý của Đại hội đồng cổ đông trừ trường hợp chuyển nhượng cho cổ đông sáng lập khác.

2. Cổ phần ưu đãi

Ngoài cổ phần phổ thông, công ty có thể có cổ phần ưu đãi. Cổ phần ưu đãi gồm nhiều loại. Có thể kể đến:

Cổ phần ưu đãi biểu quyết:

– Chủ thể sở hữu: Chỉ có tổ chức được Chính phủ ủy quyền và cổ đông sáng lập được nắm giữ cổ phần ưu đãi biểu quyết.

– Cổ phần ưu đãi biểu quyết của cổ đông sáng lập sau 3 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp sẽ chuyển đổi thành cổ phần phổ thông.

– Cổ phần ưu đãi biểu quyết có số phiếu biểu quyết cao hơn cổ phần phổ thông. Số phiếu cụ thể do Điều lệ công ty quy định.

– Cổ phần ưu đãi biểu quyết có thể chuyển đổi thành cổ phần phổ thông.

– Cổ phần ưu đãi biểu quyết không được chuyển nhượng.

Cổ phần ưu đãi cổ tức:

– Cổ phần ưu đãi cổ tức là cổ phần được trả cổ tức với mức cao hơn so với mức cổ tức của cổ phần phổ thông hoặc mức ổn định hằng năm. Cổ tức cố định không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của công ty.

– Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức không có quyền biểu quyết.

– Cổ phần ưu đãi cổ tức có thể chuyển đổi thành cổ phần phổ thông.

– Cổ phần ưu đãi cổ tức có thể chuyển nhượng.

Cổ phần ưu đãi hoàn lại:

– Cổ phần ưu đãi hoàn lại là cổ phần được công ty hoàn lại vốn góp theo yêu cầu của người sở hữu hoặc theo các điều kiện được ghi tại cổ phiếu của cổ phần ưu đãi hoàn lại; được ưu tiên thanh toán trước khi công ty giải thể, phá sản.

– Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi hoàn lại không có quyền biểu quyết.

– Cổ phần ưu đãi hoàn lại có thể chuyển đổi thành cổ phần phổ thông.

– Cổ phần ưu đãi hoàn lại có thể chuyển nhượng.

=> Ngoài 03 loại cổ phần ưu đãi tiêu biểu và phổ biến nêu trên, pháp luật cho phép Điều lệ công ty quy định thêm các loại cổ phần ưu đãi khác để thu hút nhà đầu tư.

Trên đây là khái quát chung, những đặc trưng để phân biệt từng loại cổ phần trong công ty cổ phần. Dự vào những thông tin này, hy vọng Qúy khách hàng có thể có thêm thông tin để cân nhắc lựa chọn được cho mình loại cổ phần phù hợp để đầu tư.

Thùy Trâm

*Lưu ý: Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo. Tùy từng thời điểm và đối tượng khác nhau mà nội dung tư vấn trên có thể sẽ không còn phù hợp do sự thay đổi của chính sách pháp luật. Mọi thắc mắc, góp ý xin vui lòng liên hệ về email: luatnganthai@gmail.com

THÔNG TIN LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT NGÂN THÁI 

Hotline: 0981176858 | Email: luatnganthai@gmail.com

Địa chỉ: Tầng 3, số 142 Vũ Phạm Hàm, Cầu Giấy, Hà Nội

Website: www.luatnganthai.vn

 

Bài viết liên quan