Có thể bị phạt tiền 3 lần số tiền thuế trốn ngay từ lần đầu trốn thuế

Có thể bị phạt tiền 3 lần số tiền thuế trốn ngay từ lần đầu trốn thuế

Theo quy định tại khoản 5 Điều 17 Nghị định 125/2020/NĐ-CP, hành vi trốn thuế có thể bị phạt tiền 3 lần số tiền thuế trốn đối với người nộp thuế thực hiện một trong các hành vi sau đây và có từ ba tình tiết tăng nặng trở lên:

  • Không nộp hồ sơ đăng ký thuế;
  • Không ghi chép trong sổ kế toán các khoản thu liên quan đến việc xác định số tiền thuế phải nộp, không khai, khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn, được miễn, giảm thuế;
  • Không lập hoá đơn khi bán hàng hoá, dịch vụ; lập hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ sai về số lượng, giá trị hàng hóa, dịch vụ để khai thuế thấp hơn thực tế và bị phát hiện sau thời hạn nộp hồ sơ khai thuế;
  • Sử dụng hoá đơn, chứng từ không hợp pháp; sử dụng không hợp pháp hoá đơn, chứng từ để khai thuế làm giảm số thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn, số tiền thuế được miễn, giảm;
  • Sử dụng hàng hoá thuộc đối tượng không chịu thuế, miễn thuế, xét miễn thuế không đúng mục đích quy định mà không khai báo;
  • Người nộp thuế có hoạt động kinh doanh trong thời gian xin ngừng, tạm ngừng hoạt động kinh doanh nhưng không thông báo với cơ quan thuế.

Trước đây, mức phạt tiền 3 lần tính trên số tiền thuế trốn chỉ được áp dụng trong trường hợp vi phạm từ lần thứ hai và có 2 tình tiết tăng nặng trở lên hoặc vi phạm lần thứ 3 có tình tiết tăng nặng hoặc vi phạm lần thứ tư trở đi mà không áp dụng cho trường hợp lần đầu vi phạm.

Xem chi tiết tại Nghị định 125/2020/NĐ-CP, có hiệu lực từ 05/12/2020

THÔNG TIN LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT NGÂN THÁI 

Hotline: 0981176858 | Email: luatnganthai@gmail.com

Địa chỉ: Tầng 3, số 142 Vũ Phạm Hàm, Cầu Giấy, Hà Nội

Website: www.luatnganthai.vn

Bài viết liên quan