Tự ý chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa phạt tới 1 tỷ đồng

Nội dung chính

Tự ý chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa phạt tới 1 tỷ đồng

Khi chuyển đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng hoặc đất phi nông nghiệp phải được cơ quan có thẩm quyền cho phép. Nếu tự ý chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sẽ bị phạt nặng.

chuyen-doi-muc-dich-su-dung-dat

Căn cứ Điều 9 Nghị định 91/2019/NĐ-CP, trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa mà không được phép của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sẽ bị phạt nặng, cụ thể:

TT

Hành vi vi phạm

Diện tích chuyển trái phép

Mức phạt tiền

1 Tự ý chuyển đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng. Dưới 0.5 héc ta (5.000m2) Từ 02 – 05 triệu đồng
Từ 0.5 đến dưới 01 héc ta Từ 05 – 10 triệu đồng
Từ 01 đến dưới 03 héc ta Từ 10 – 20 triệu đồng
Từ 03 héc ta trở lên Từ 20 – 50 triệu đồng
 

 

2

Tự ý chuyển đất trồng lúa sang đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối. Dưới 0.1 héc ta (1.000m2) Từ 03 – 05 triệu đồng
Từ 0.1 đến dưới 0.5 héc ta Từ 05 – 10 triệu đồng
Từ 0.5 đến dưới 01 héc ta Từ 10 – 20 triệu đồng
Từ 01 đến dưới 03 héc ta Từ 20 – 30 triệu đồng
Từ 03 héc ta trở lên Từ 30 – 70 triệu đồng
3 Tự ý chuyển đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp tại khu vực nông thôn. Dưới 0.01 héc ta (100m2) Từ 03 – 05 triệu đồng
Từ 0.01 đến dưới 0.02 héc ta Từ 05 – 10 triệu đồng
Từ 0.02 đến dưới 0.05 héc ta Từ 10 – 15 triệu đồng
Từ 0.05 đến dưới 0.1 héc ta Từ 15 – 30 triệu đồng
Từ 0.1 đến dưới 0.5 héc ta Từ 30 – 50 triệu đồng
Từ 0.5 đến dưới 01 héc ta Từ 50 – 80 triệu đồng
Từ 01 đến dưới 03 héc ta Từ 80 – 120 triệu đồng
Từ 03 héc ta trở lên Từ 120 – 250 triệu đồng
4 Tự ý chuyển đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp tại khu vực đô thị thì hình thức và mức xử phạt bằng 02 lần mức phạt tại khu vực nông thôn (cao nhất là 500 triệu đồng).

Lưu ý: Mức phạt quy định trong bảng trên áp dụng đối với cá nhân, hộ gia đình, mức phạt tiền đối với tổ chức bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân. Như vậy, đối với tổ chức tự ý chuyển đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp từ 03 héc ta trở lên tại khu vực đô thị có thể bị phạt tới 01 tỷ đồng.

Biện pháp khắc phục hậu quả

– Ngoài việc bị phạt tiền thì người có hành vi vi phạm buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm, trừ trường hợp có đủ điều kiện được công nhận quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 22 Nghị định 43/2014/NĐ-CP (theo điểm a và điểm b khoản 5 Điều 9 Nghị định 91/2019/NĐ-CP).

– Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm khi tự ý chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối hoặc đất phi nông nghiệp. Số lợi bất hợp pháp do người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính xác định.

Trên đây là mức phạt khi tự ý chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa. Để tránh bị xử phạt khi chuyển mục đích sử dụng đất hãy xem và thực hiện theo hướng dẫn thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất.

THÔNG TIN LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT NGÂN THÁI 

Hotline: 0981176858 | Email: luatnganthai@gmail.com

Địa chỉ: Tầng 3, số 142 Vũ Phạm Hàm, Cầu Giấy, Hà Nội

Website: www.luatnganthai.vn

Bài viết liên quan