Toàn bộ thủ tục gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài

Toàn bộ thủ tục gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài

Theo quy định hiện hành thì người lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam phải có giấy phép lao động, trừ một số ngoại lệ tại Điều 172 Bộ luật Lao động 2012. Thời hạn của giấy phép lao động tối đa là 02 năm. Khi giấy phép lao động hết hạn nếu lao động nước ngoài muốn tiếp tục làm việc tại Việt Nam thì phải tiến hành gia hạn giấy phép. Vậy thủ tục thực hiện gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài như thế nào?

Theo quy định tại Điều 13 Nghị định 11/2016/NĐ-CP thì khi giấy phép lao động còn thời hạn ít nhất 05 ngày nhưng không quá 45 ngày sẽ phải tiến hành gia hạn (cấp lại giấy phép lao động), tương tự như đối với trường hợp giấy phép lao động còn thời hạn bị mất, bị hỏng hoặc thay đổi nội dung ghi trong giấy phép.

Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép lao động gồm:

– Văn bản đề nghị cấp lại giấy phép lao động;

– 02 ảnh mầu (kích thước 4cm x 6cm, phông nền trắng, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu), ảnh chụp không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ;

– Giấy phép lao động đã được cấp;

– Giấy chứng nhận sức khỏe hoặc giấy khám sức khỏe do cơ quan, tổ chức y tế có thẩm quyền của nước ngoài hoặc của Việt Nam cấp có giá trị trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày ký kết luận sức khỏe đến ngày nộp hồ sơ;

– Các giấy tờ liên quan đến người lao động nước ngoài theo quy định.

Lưu ý: Giấy tờ nêu trên là 01 bản chụp kèm theo bản gốc để đối chiếu hoặc 01 bản sao có chứng thực, nếu của nước ngoài thì miễn hợp pháp hóa lãnh sự, nhưng phải dịch ra tiếng Việt và chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam.

(Khoản 2, 7 Điều 10 và Điều 14 Nghị định 11/2016/NĐ-CP).

Trình tự cấp lại giấy phép lao động:

– Người sử dụng lao động phải nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép lao động cho Sở LĐTB&XH đã cấp giấy phép lao động đó.

– Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép lao động, Sở LĐTB&XH cấp lại giấy phép lao động. Trường hợp không cấp lại giấy phép lao động thì có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

– Đối với người lao động nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam theo diện hợp đồng lao động, sau khi người lao động nước ngoài được cấp lại giấy phép lao động thì người sử dụng lao động và người lao động nước ngoài phải ký kết hợp đồng lao động bằng văn bản theo quy định của pháp luật lao động Việt Nam trước ngày dự kiến tiếp tục làm việc cho người sử dụng lao động.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày ký kết hợp đồng lao động, người sử dụng lao động phải gửi bản sao hợp đồng lao động đã ký kết tới Sở LĐTB&XH đã cấp lại giấy phép lao động đó.

Thời hạn của giấy phép lao động được gia hạn (cấp lại) là không quá 02 năm.

(Điều 15, Điều 16 Nghị định 11/2016/NĐ-CP).

Lưu ý: Từ ngày 1/1/2021, thời hạn của giấy phép lao động tối đa là 02 năm, trường hợp gia hạn thì chỉ được gia hạn một lần với thời hạn tối đa là 02 năm (Điều 155 Bộ luật Lao động 2019).

THÔNG TIN LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT NGÂN THÁI 

Hotline: 0981176858 | Email: luatnganthai@gmail.com

Địa chỉ: Tầng 3, số 142 Vũ Phạm Hàm, Cầu Giấy, Hà Nội

Website: www.luatnganthai.vn

Bài viết liên quan