Năm 2020: Miễn kiểm tra chất lượng và ATTP hàng xuất nhập khẩu tại chỗ

Năm 2020: Miễn kiểm tra chất lượng và ATTP hàng xuất nhập khẩu tại chỗ

Đây là nội dung đáng chú ý được quy định tại Nghị định 85/2019/NĐ-CP quy định về thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN và kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Theo đó, giai đoạn trước khi thông quan, hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ thuộc đối tượng được miễn kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm và chất lượng được quy định tại Khoản 2, 3 Điều 22 Nghị định 85/2019/NĐ-CP cụ thể như sau:

Điều 22. Các trường hợp được miễn kiểm tra chuyên ngành trước khi thông quan

2. Ngoài các trường hợp được miến kiểm tra nêu tại khoản 1 Điều này, còn áp dụng miễn kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với các trường hợp sau:

a. Hàng hóa nhập khẩu được gửi qua dịch vụ bưu chính, chuyển phát nhanh có trị giá hải quan được miễn thuế theo quy định của pháp luật về thuế;

b. Hàng hóa nhập khẩu trong danh mục và định lượng miễn thuế theo quy định của pháp luật phục vụ cho công tác và sinh hoạt của tổ chức nước ngoài được hưởng quyền ưu đãi miễn trừ ngoại giao;

c. Hành lý của người nhập cảnh trong định mức miễn thuế;

d. Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ.

3. Ngoài trường hợp được miễn kiểm tra nêu tại khoản 1 Điều này, còn áp dụng miễn kiểm tra nhà nước về chất lượng đối với các trường hợp sau:

a. Hàng hóa nhập khẩu gửi qua dịch vụ bưu chính, chuyển phát nhanh có trị giá hải quan được miễn thuế theo quy định của pháp luật về thuế;

b. Hàng hóa tạm nhập khẩu để bán tại cửa hàng miễn thuế;

c. Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ.

Tuy nhiên, cần lưu ý, trong trường hợp các bộ quản lý ngành, lĩnh vực có cảnh báo về an toàn thực phẩm, lây lan, dịch bệnh, gây nguy hại cho sức khỏe, tính mạng con người, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đạo đức xã hội, thuần phong mỹ tục, nguy hại cho kinh tế, cho an ninh quốc gia hoặc có văn bản thông báo dừng áp dụng chế độ miễn kiểm tra chuyên ngành trước thông quan thì vẫn sẽ phải thực hiện kiểm tra chuyên ngành, an toàn thực phẩm và chất lượng.

Xem thêm tại Nghị định 85/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/01/2020.

THÔNG TIN LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT NGÂN THÁI 

Hotline: 0981176858 | Email: luatnganthai@gmail.com

Địa chỉ: Tầng 3, số 142 Vũ Phạm Hàm, Cầu Giấy, Hà Nội

Website: www.luatnganthai.vn

Bài viết liên quan