Mẫu Giấy xác nhận nhân thân để đi máy bay mới nhất hiện nay

Mẫu Giấy xác nhận nhân thân để đi máy bay mới nhất hiện nay

Nếu không có các giấy tờ tùy thân theo quy định, hàng khách đi chuyến bay nội địa có thể sử dụng mẫu Giấy xác nhận nhân thân để đi máy bay.

giấy-xác-nhận-nhân-thân-di-may-bay-2020

CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

****-****

GIẤY XÁC NHẬN NHÂN THÂN

Kính gửi: Công an: ………………………………………………………………………………………..

Tên tôi là: …………………………………………Giới tính: ……………………………………

Sinh ngày: ………………………………………… Quê quán: ………………………………………………..

Đăng ký hộ khẩu thường trú tại: …………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện nay tại: ………………………………………………………………………………………….

Họ tên cha: ……………………………………………………………………………………………………

Họ tên mẹ: ………………………………………………………………………………………………………

Lý do xin xác nhận nhân thân: để mua vé và đi tàu bay do không có giấy Chứng minh thư nhân dân.

……, ngày …… tháng …… năm……

                                                                                                  Người xin xác nhận

 

Xác nhận của Công an                                                    

Công an Phường (xã) …………………… Quận(Huyện)… ………….Tỉnh(Thành phố):……………………….. Xác nhận Ông (Bà):……………………………….. …………………

Có hộ khẩu thường trú tại ………………………………………………………….; chỗ ở hiện nay tại ……………………….. ………………………………………….
Hiện nay không có Chứng minh thư nhân dân là do: ……………………………………….

Các nội dung tôi xác nhận trên đây là đúng, nếu sai tôi xin chịu hình thức xử lý theo quy định của pháp luật.

…………, ngày……. tháng……. năm….

TRƯỞNG CÔNG AN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

(Ký ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)


THÔNG TIN LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT NGÂN THÁI 

Hotline: 0981176858 | Email: luatnganthai@gmail.com

Địa chỉ: Tầng 3, số 142 Vũ Phạm Hàm, Cầu Giấy, Hà Nội

Website: www.luatnganthai.vn

Bài viết liên quan