Mẫu Đơn xin chuyển ngành học cho sinh viên

Nội dung chính

Mẫu Đơn xin chuyển ngành học cho sinh viên

Nguyện vọng chuyển ngành học thường xuất hiện trong các trường đại học, cao đẳng. Nếu có nhu cầu, sinh viên cần phải viết đơn xin chuyển ngành nộp lên Phòng Đào tạo của trường, nơi theo học.

Khi nào sinh viên được chuyển ngành học?

Theo Quy chế đào tạo ĐH, CĐ hệ chính quy, không có quy định nào cho phép SV được chuyển đổi ngành học sau khi trúng tuyển mà chỉ cho phép đến năm thứ 2 nếu đáp ứng đủ điều kiện yêu cầu.

Điều 9, Quyết định 25/2006/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo, sinh viên được xét chuyển trường nếu có các điều kiện:
– Trong thời gian học tập, nếu gia đình chuyển nơi cư trú hoặc sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, cần thiết phải chuyển đến trường gần nơi cư trú của gia đình để thuận lợi trong học tập;
– Xin chuyển đến trường có ngành đào tạo trùng hoặc thuộc cùng nhóm ngành với ngành đào tạo mà sinh viên đang học;
– Được sự đồng ý của Hiệu trưởng trường xin chuyển đi và trường xin chuyển đến.

Mặc dù vậy, nếu sinh viên có nhu cầu chuyển ngành học các trường đại học, cao đẳng vẫn có thể linh hoạt giải quyết theo tình hình thực tế đào tạo tại các khoa, ngành; bản thân sinh viên đáp ứng đủ yêu cầu trường đưa ra… Và muốn chuyển trường hay chuyển ngành học, sinh viên đều phải có đơn xin.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————

ĐƠN XIN CHUYỂN NGÀNH

Kính gửi: Trường ……………………..

Tôi tên là:………………………….………………Sinh ngày:…………………………

Nơi sinh (chỉ ghi tỉnh/thành phố): …….………..……… Mã SV:……………………..

Sinh viên hệ:……………. lớp :……………., ngành…………………… khoá ……..

Điện thoại gia đình:…………..…………..Điện thoại di động:……………………….

Nay xin được sang học ngành ………………………………………hệ:……………..

Lý do xin chuyển ngành: …………………….…………………..……………………..

……………..………………………….………………………………………………..….

Hồ sơ gửi kèm: ……………..………………………….…………………………………

Tôi xin cam đoan thực hiện đúng các quy định của nhà trường về việc đăng ký học, đóng học phí liên quan tới việc chuyển ngành đào tạo.

Xin chân thành cảm ơn.

……………, ngày…tháng…năm…

Ý KIẾN CỦA PHỤ HUYNH/GIA ĐÌNH

(Ký và ghi rõ họ, tên, quan hệ với SV)
…………………………………………….

…………………………………………….

…………………………………………….

NGƯỜI LÀM ĐƠN

(Ký và ghi rõ họ tên)

1. Phần nhận xét của Khoa chuyên môn:

(Trong trường hợp sinh viên vi phạm kỷ luật nhà trường: tự ý bỏ học không phép trước khi thực hiện việc xin CHUYỂN NGÀNH. Sinh viên phải liên hệ với Văn phòng Khoa trình bày lý do, đồng thời được sự chấp thuận của bộ phận Quản lý sinh viên thuộc Khoa mới được phép tiến hành thủ tục CHUYỂN NGÀNH).

…………………………………………….

…………………………………………….

…………………………………………….

VĂN PHÒNG KHOA

(Ký & ghi rõ họ tên)

2. Phần ghi của P.Tài chính kế toán:

…………………………………………….

…………………………………………….

…………………………………………….

P.TCKT

(Ký & ghi rõ họ tên)

3. Phần giải quyết của P.Đào tạo:

– Đề nghị chuyển sang ngành: ………………………….., khóa ………….., lớp………………………… từ ngày :………. /………. /……..

– Sinh viên lưu ý:

– Sinh viên được chuyển điểm các môn học liên quan đã hoàn tất và các môn học đã học hơn 2/3 tổng số tiết môn học đó (có xác nhận của Khoa chuyên môn ).

– Sinh viên sẽ phải đóng học phí chênh lệch (nếu có) khi được chuyển sang ngành mới.

– Sinh viên photo đơn xin chuyển lớp thành 02 bản, 01 bản hộp P.TCKT và 01 bản nộp cho P.ĐT, bản gốc học viên giữ lại.

…………………………………………….

…………………………………………….

…………………………………………….

P.ĐÀO TẠO

(Ký & ghi rõ họ tên)

Bài viết liên quan