Dưới 18 tuổi có được đứng tên trên sổ đỏ không?

Nội dung chính

Dưới 18 tuổi có được đứng tên trên sổ đỏ không?

Người dưới 18 tuổi là người chưa thành niên. Do đó, có một số giao dịch vẫn phải dựa vào người đại diện theo pháp luật. Vậy dưới 18 tuổi có được đứng tên trên sổ đỏ không?

duoi-18-tuoi-co-duoc-dung-ten-tren-so-do-khong_0504113457

Dưới 18 tuổi giao dịch qua người đại diện theo pháp luật

Năng lực hành vi dân sự của cá nhân là việc cá nhân có thể xác lập, thực hiện các quyền và nghĩa vụ dân sự. Trong đó, người từ đủ 18 tuổi trở lên thường có đầy đủ năng lực hành vi dân sự trừ các đối tượng sau đây:

Người mất năng lực hành vi dân sự

– Người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi

– Người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự

Đối với người dưới 18 tuổi thì Điều 21 Bộ luật Dân sự 2015 quy định như sau:

– Người chưa đủ 6 tuổi sẽ không được tự mình thực hiện các giao dịch dân sự mà đều do người đại diện theo pháp luật của người đó xác lập, thực hiện.

– Người từ đủ 6 tuổi đến chưa đủ 15 tuổi được phép xác lập, thực hiện giao dịch dân sự khi có sự đồng ý của người đại diện theo pháp luật trừ những trường hợp dùng để phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày phù hợp với lứa tuổi.

– Người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi được phép tự mình xác lập, thực hiện giao dịch dân sự trừ các giao dịch liên quan đến bất động sản, động sản phải đăng ký và những giao dịch phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý.

Chưa đủ 18 tuổi có được đứng tên trên Sổ đỏ không?

Điều 19 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định về các trường hợp không cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì người dưới 18 tuổi không thuộc các trường hợp đó.

Bên cạnh đó, theo Điều 5 Thông tư 23/2014/TT-BTNMT được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 33/2017/TT-BTNMT quy định về thông tin về người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất và Luật Đất đai 2013 cũng không đề cập đến độ tuổi của người đứng tên trên Giấy chứng nhận.

Ngoài ra, Điều 16 Bộ luật Dân sự 2015 quy định mọi cá nhân đều có quyền dân sự và nghĩa vụ dân sự. Điều này có từ khi người đó sinh ra và chấm dứt khi người đó chết đi.

Do vậy, người dưới 18 tuổi vẫn có quyền được đứng tên trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bởi pháp luật chỉ hạn chế người dưới 18 tuổi không được tự mình thực hiện các giao dịch liên quan đến bất động sản mà không quy định về độ tuổi được đứng tên trên Sổ đỏ.

Nguyễn Hương

THÔNG TIN LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT NGÂN THÁI 

Hotline: 0981176858 | Email: luatnganthai@gmail.com

Địa chỉ: Tầng 3, số 142 Vũ Phạm Hàm, Cầu Giấy, Hà Nội

Website: www.luatnganthai.vn

 

Bài viết liên quan