Đến hết năm 2020, lệ phí cấp hộ chiếu chỉ còn 160.000 đồng

Đến hết năm 2020, lệ phí cấp hộ chiếu chỉ còn 160.000 đồng

Ngày 12/6/2020, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 57/2020/TT-BTC quy định mức thu, nộp lệ phí cấp hộ chiếu, giấy thông hành, giấy phép xuất cảnh, tem AB, lệ phí cấp giấy phép quản lý pháo, lệ phí cấp giấy phép quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

le-phi-ho-chieu

Từ ngày 12/6/2020 đến hết ngày 31/12/2020, công dân Việt Nam khi làm thủ tục đề nghị cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam cấp các giấy tờ liên quan đến hộ chiếu, thông hành, xuất cảnh, thực hiện nộp lệ phí bằng 80% mức thu quy định tại Phần I Biểu mức thu phí, lệ phí ban hành kèm theo Thông tư 219/2016/TT-BTC.

Như vậy, từ nay đến hết năm 2020, mức thu lệ phí cấp hộ chiếu như sau:

STT

Nội dung

Mức thu
(Đồng/lần cấp)

1

Lệ phí cấp hộ chiếu  

a

Cấp mới

160.000

b

Cấp lại do bị hỏng hoặc bị mất

320.000

c

Gia hạn hộ chiếu

80.000

d

Cấp giấy xác nhận yếu tố nhân sự

80.000

Kể từ ngày 01/01/2021 trở đi, mức nộp lệ phí cấp hộ chiếu, giấy thông hành, giấy phép xuất cảnh, tem AB thực hiện theo mức thu trước đây.

THÔNG TIN LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT NGÂN THÁI 

Hotline: 0981176858 | Email: luatnganthai@gmail.com

Địa chỉ: Tầng 3, số 142 Vũ Phạm Hàm, Cầu Giấy, Hà Nội

Website: www.luatnganthai.vn

Bài viết liên quan