Chính phủ thống nhất ý kiến về quy định trừ điểm Giấy phép lái xe

Chính phủ thống nhất ý kiến về quy định trừ điểm Giấy phép lái xe

Theo đó, Chính phủ thống nhất quy định về điểm của Giấy phép lái xe là một biện pháp quản lý hành chính (không phải là một hình thức xử phạt hành chính).

Giấy phép lái xe được cấp 12 điểm/01 năm, nếu trong 01 năm mà bị trừ hết điểm thì phải thi lại giấy phép lái xe, còn nếu không trừ hết điểm thì phải cấp lại 12 điểm để áp dụng cho năm kế tiếp hoặc trong 01 năm mà không có vi phạm thì phải được cộng điểm, tức là phải có hình thức cộng lại điểm (hoặc khôi phục điểm) cho Giấy phép lái xe hàng năm.

Trên cơ sở đó, Chính phủ sẽ quy định cụ thể thẩm quyền, căn cứ, trình tự, thủ tục thực hiện, bảo đảm đơn giản, hợp lý, tránh phiền hà cho người dân.

Đồng thời, Chính phủ sẽ quy định cụ thể các hành vi, nhóm hành vi vi phạm trong lĩnh trật tự, an toàn giao thông đường bộ bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe trong nghị định xử phạt vi phạm hành chính có liên quan.

Chi tiết xem tại Nghị quyết 123/NQ-CP, ban hành ngày 31/8/2020.

THÔNG TIN LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT NGÂN THÁI 

Hotline: 0981176858 | Email: luatnganthai@gmail.com

Địa chỉ: Tầng 3, số 142 Vũ Phạm Hàm, Cầu Giấy, Hà Nội

Website: www.luatnganthai.vn

Bài viết liên quan