Chi phí đăng ký sáng chế 2021 hết bao nhiêu tiền?

Chi phí đăng ký sáng chế 2021 hết bao nhiêu tiền?

Sáng chế được pháp luật bảo hộ dưới hình thức cấp văn bằng. Khi tiến hành nộp đơn đăng ký sáng chế, ngoài việc chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, các cá nhân, tổ chức cũng cần phải biết cụ thể chi phí đăng ký sáng chế.

Chi phí đăng ký sáng chế?

Căn cứ Thông tư 263/2016/TT-BTC, chi phí đăng ký bảo hộ sáng chế được quy định như sau:

Danh mục phí, lệ phí

Mức thu (nghìn/đồng)

 

Lệ phí nộp đơn

 

150

Lệ phí cấp văn bằng

120

 

Phí thẩm định đơn đăng ký sở hữu công nghiệp. Phí thẩm định hình thức bằng 20% mức thu, phí thẩm định nội dung bằng 80% mức thu

 

900

Phí tra cứu thông tin nhằm phục vụ việc thẩm định

600

 

Phí công bố thông tin về sở hữu công nghiệp

 

120

Phí đăng bạ thông tin về sở hữu công nghiệp

120

 

Phí kiểm tra sơ bộ về mặt hình thức đơn sáng chế quốc tế để nộp cho văn phòng quốc tế và cơ quan tra cứu quốc tế

 

300

Như vậy, chi phí đăng ký sáng chế bao gồm cả phí và lệ phí. Ngoài chi phí trên, việc đăng ký sáng chế có thể mất thêm phí “dịch vụ” nếu cá nhân, tổ chức không thể tự thực hiện đăng ký.

THÔNG TIN LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT NGÂN THÁI 

Hotline: 0981176858 | Email: luatnganthai@gmail.com

Địa chỉ: Tầng 3, số 142 Vũ Phạm Hàm, Cầu Giấy, Hà Nội

Website: www.luatnganthai.vn

Bài viết liên quan